MF_equ0 MD_equ0 ME_equ0
MCF_equ0 MCD_equ0 MCE_equ0
MCF_Reequ0 MCD_Reequ0 MCE_Reequ0
MCF_Imequ0 MCD_Imequ0 MCE_Imequ0
MI_equ0MBI_equ0MSI_equ0MLI_equ0MQI_equ0
MU_equ0MUB_equ0MUS_equ0MUL_equ0MUQ_equ0;
Functioninitialize a matrix with all elements set to 0
Syntax C/C++#include <MFstd.h>
void MF_equ0( fMatrix MA, ui ht, ui len );
void MCF_Reequ0( cfMatrix MA, ui ht, ui len );
void MCF_Imequ0( cfMatrix MA, ui ht, ui len );
C++ MatObj#include <OptiVec.h>
void matrix<T>::equ0( );
Pascal/Delphiuses MFstd;
procedure MF_equ0( MA:fMatrix; ht, len:UIntSize );
procedure MCF_Reequ0( MA:cfMatrix; ht, len:UIntSize );
procedure MCF_Imequ0( MA:cfMatrix; ht, len:UIntSize );
CUDA function C/C++#include <cudaMFstd.h>
int cudaMF_equ0( fMatrix d_MA, ui ht, ui len );
int cudaMCF_Reequ0( cfMatrix d_MA, ui ht, ui len );
int cudaMCF_Imequ0( cfMatrix d_MA, ui ht, ui len );
void MFcu_equ0( fMatrix h_MA, ui ht, ui len );
CUDA function Pascal/Delphiuses MFstd;
function cudaMF_equ0( d_MA:fMatrix; ht, len:UIntSize ): IntBool;
function cudaMCF_Reequ0( d_MA:cfMatrix; ht, len:UIntSize ): IntBool;
function cudaMCF_Imequ0( d_MA:cfMatrix; ht, len:UIntSize ): IntBool;
procedure MFcu_equ0( h_MA:fMatrix; ht, len:UIntSize );
DescriptionM?_equ0: MAi,j = 0,     i=0,...,ht-1, j=0,...,len-1
MC?_Reequ0: MAi,j.Re = 0,  i=0,...,ht-1, j=0,...,len-1 (MAi,j.Im remains unchanged)
MC?_Imequ0: MAi,j.Im = 0,  i=0,...,ht-1, j=0,...,len-1 (MAi,i.Re remains unchanged)
See alsoMF_equ1,   MF_equM,   chapter 3

MatrixLib Table of Contents  OptiVec home